ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน