ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 7  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 19  
23 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน