ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน