ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.50 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน