ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน