ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
11 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
12 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
13 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
23 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
24 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
26 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
27 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
28 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน