ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน