ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.66 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 11  
14 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน