ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน