ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน