ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.15 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.45 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน