ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.35 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.25 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.25 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.25 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.25 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.50 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน