ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านธรรมละ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านดอนชี(ศิริจันทรานุสรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนบ้านพับ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน