ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.25 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
25 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน