ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65.20 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55.80 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.80 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52.60 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51.40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน