ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
17 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน