ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน