ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลาฝา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
18 โรงเรียนอุบลวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
28 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน