ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านปลาฝา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน