ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
11 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน