ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน