ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน