ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนสมเด็จ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน