ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
18 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 24  
29 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอุบลครีสเตียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน