ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน