ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน