ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน