ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
13 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน