ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านปลาฝา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 15  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  
30 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน