ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าแค สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 8  
12 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 15  
16 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 27  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน