ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน