ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแต้เก่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
13 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
24 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
25 โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน