ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน