ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจานตะโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน