ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
8 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
9 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
18 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
19 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
20 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
21 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
29 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
30 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน