ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน