ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางขี้นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน