ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน