ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรุ้งอรุณศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
11 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านบุตร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
17 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
18 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
19 โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
20 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
21 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
22 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
23 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
24 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
25 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
26 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
27 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
28 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
29 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  
30 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน