ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66.95 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไร่น้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66.50 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.39 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56.93 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51.80 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 49.65 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 44.93 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 34.05 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 32.22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 27.28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 19.13 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน