ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาผาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.39 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.37 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.78 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.63 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.57 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.09 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.09 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.51 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.76 เงิน 14  
15 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.91 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.07 เงิน 17  
18 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.54 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.52 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.31 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.31 เงิน 22  
24 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.46 เงิน 24  
25 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.19 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.47 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.02 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน