ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.19 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.96 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.45 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.42 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.82 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาผาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.57 เงิน 12  
13 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.29 เงิน 13  
14 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65.72 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.51 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.44 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.17 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.08 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61.79 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58.08 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 55.43 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 53.57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 47.08 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน