ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านธรรมละ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกระบูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน