ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.39 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.06 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.26 ทอง 7  
8 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.13 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74.86 เงิน 15  
16 โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.93 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน