ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน