ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72.20 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านขามใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.40 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.80 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67.40 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.40 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64.40 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 62.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.20 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน