ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนสมเด็จ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน