ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.25 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน