ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเซือม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน