ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านธรรมละ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
11 โรงเรียนเซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 8  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนสมเด็จ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน